Firma „E. i M. Adamek s.c. Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami” od 2000 r. zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem Wspólnot Mieszkaniowych na terenie powiatu Trzebnickiego (gm. Trzebnica, Oborniki Śląskie, Zawonia, Wisznia Mała) oraz jedną Wspólnotą na terenie Łoziny (pow. Wrocławski). Łączna powierzchnia administrowanych Wspólnot na dzień dzisiejszy przekracza 85 tys. m2..

Właściciel firmy – Elżbieta Adamek - posiada licencję Zawodową Zarządcy Nieruchomości nr 1417, uprawniającą do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami, wydaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych: kotły wodne na paliwo stałe, ciekłe i gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi. Ponad to posiada dwudziestopięcioletnią praktykę w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami.

Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę administracyjną z wykorzystaniem nowoczesnych technik zarządczych i profesjonalnego programu komputerowego wspomagającego zarządzanie nieruchomościami w zakresie księgowości, rejestracji i rozliczania opłat, prowadzenia dokumentacji i archiwizacji danych. Jesteśmy do dyspozycji Wspólnoty w biurze, poprzez kontakt telefoniczny oraz komunikując się za pomocą poczty elektronicznej.

Oferujemy również dostęp do indywidualnych kont Właścicieli za pomocą serwisu Strefa Mieszkańca.

W ramach umowy o zarządzanie (lub administrowanie) proponujemy przejęcie od Wspólnoty następujących czynności:

  • zarządzanie nieruchomościami (spełniamy wszystkie wymogi określone w art. 184 Ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie posiadanych licencji zarządców nieruchomościami oraz w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia Zarządcy Nieruchomości)
  • obsługę administracyjną, w tym indywidualne rozliczenie kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów mediów oraz funduszu remontowego;
  • obsługę księgową przy pomocy programu komputerowego THB. Systemy Informatyczne;
  • obsługę techniczno-konserwacyjną – w tym konserwacje bieżące, remonty, okresowe przeglądy techniczne, pomoc w wyborze wykonawcy usług konserwacyjnych lub remontowych;
  • obsługę prawną – prowadzoną przez profesjonalną Kancelarię Adwokacką;
  • utrzymanie porządku i czystości.

Szczegółowy zakres usług, jak również wysokość wynagrodzenia, zależy każdorazowo od specyfiki nieruchomości oraz konkretnych ustaleń ze Wspólnotami.

Zapraszamy do kontaktu!

strony internetowe interclick.pl